Skip to main content

Tietosuoja­palvelut kaikkiin tilanteisiin

Tarjoamme kokeneen tietosuojajuristin palveluita kaikkiin tietosuojatilanteisiin. Esimerkkejä tarjoamistamme palveluista on avattu tällä sivulla, mutta avustamme myös muissa tietosuojaliitännäisissä kysymyksissä. Kysy rohkeasti tarjousta!

Tietosuojan vaikutusten­arviointi

Tietosuojan vaikutustenarviointi (Data Protection Impact Assessment, DPIA) auttaa tunnistamaan, arvioimaan ja hallitsemaan henkilötietojen käsittelyyn liittyviä riskejä. Vaikutustenarviointi on paitsi lakisääteinen velvollisuus, myös oiva apu tietojen hallitsemisessa. Tarjoamme kokeneen tietosuojajuristin palveluita vaikutustenarvioinnin kaikkiin vaiheisiin.

  • Arvio tietosuojan vaikutustenarvioinnin pakollisuudesta
  • Tietosuojan vaikutustenarvioinnin tekeminen
  • Ennakkokuulemispyynnön laatiminen Tietosuojavaltuutetulle
  • Materiaalit yhteistoimintamenettelyä varten

#DPIA #tietosuojanvaikutustenarviointi #vaikutustenarviointi #ennakkokuuleminen #yhteistoimintamenettely #yt-menettely

Tietosuoja­selosteet

Tietosuojaselosteiden tehtävä on toimia dokumentaationa organisaation henkilötietovarantojen käsittelystä sekä kertoa asiakkaille, työntekijöille ja kumppaneille heidän henkilötietojensa käsittelystä. Avustamme vuosien kokemuksella kaikenlaisten tietosuojaselosteiden, evästebannerien ja tietosuojainformointien sisällön  laatimisessa ja päivittämisessä.

  • Seloste käsittelytoimista
  • Tietosuojaseloste/rekisteriseloste
  • Informointi henkilötietojen käsittelystä
  • Evästebannerit

#rekisteriseloste #tietosuojaseloste #evästebanneri #cookiebanner #tietosuojadokumentaatio

Tietosuoja­sopimukset

Olittepa myymässä tai ostamassa, tulee henkilötietojen käsittelystä sopia kirjallisesti. Tarjoamme kokeneen tietosuojajuristin avuksi kaikkiin tietosuojasta sopimisen tilanteisiin.

  • Sopimusten tietosuojaehtojen tarkistaminen
  • Tietosuojaehtojen tai niiden muutosten laadinta

#DPA #tietosuojaehdot #tietosuojasopimus

Tietosuoja­koulutus

Kaipaako organisaationne tietosuojaosaaminen päivitystä tai täydennystä? Tarjoamme kokeneen kouluttajan ja juuri teidän tarpeisiinne räätälöidyn koulutuksen.

#tietosuojakoulutus #tietosuojaperehdytys

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on tietosuojan vaikutustenarviointi eli DPIA?

Tietosuojan vaikutustenarviointi (Data Protection Impact Assessment, DPIA) auttaa tunnistamaan, arvioimaan ja hallitsemaan henkilötietojen käsittelyyn liittyviä riskejä.

Milloin tietosuojan vaikutustenarviointi pitää tehdä?

Vaikutustenarviointi on pakollinen silloin, kun suunniteltu käsittely voi aiheuttaa korkean riskin ihmisten oikeuksille ja vapauksille. Vaikutustenarviointi on kuitenkin hyvä työkalu kaikenlaisen henkilötietojen käsittelyn suunnitteluun ja arviointiin. Vaikutustenarviointi on tehtävä ennen kuin henkilötietoja aletaan käsitellä. Käytännössä tämä tarkoittaa ennen järjestelmän käyttöönottoa, tai ennen testikäyttöä jos järjestelmää testataan aidoilla henkilötiedoilla.

Mikä on ennakkokuuleminen?

Kun havaitaan korkeita tietosuojariskejä, joita ei voida omin toimin hallita riittävästi, tulee lain mukaan pyytää Tietosuojavaltuutetun eli tietosuojaviranomaisen ennakkokantaa ennen henkilötietojen käsittelyn aloittamista.

Milloin tietosuojasta pitää sopia?

Aina, kun käsitellään henkilötietoja toisen tahon lukuun. Käytännössä lähes kaikissa tilanteissa, joissa ostetaan tai myydään palvelua tai järjestelmiä, on sovittava tietosuojasta.

Mikä on seloste käsittelytoimista?

Seloste käsittelytoimista on lain vaatima dokumentti siitä, miten henkilötietoja organisaatiossa käsitellään. Seloste käsittelytoimista on tarkoitettu organisaation sisäiseen käyttöön sekä viranomaistarkastusta varten, ja se sisältää tietoa myös tietoturvajärjestelyistä.

Ota yhteyttä

Anna Lonka
Tietosuojajuristi, OTM, CIPP/E
+358 45 783 730 40
info@molemmat.fi